Хімія 9 клас

 Дистанційне навчання

31 травня, 2 червня

 Тема уроку: Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені-творці хімічної науки

 1.Прочитайте параграфи 42,43.

2.Перегляньте навчальне відео: https://youtu.be/zjrecZdBF3k, тут є дуже цікаві зразки задач, які вам обов'язково знадобляться в подальшому

  3.Повторіть розрахункові формули та характерні ступені окиснення деяких елементів за додатками на с.251


                                                                                                        


24,26 травня

Тема уроків: Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу та забезпечення сталого розвитку суспільства

Прочитайте параграфи 40,41, накресліть схему на с.237 та дайте відповідь на питання №495 с.238

Підготуйте матеріал до навчального проєкту''Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості''                                                                                                                                                          

17,19 травня

Тема уроків: Багатоманітність речовин та хімічних реакцій.Взаємозв'язки між речовинами та їхні взаємоперетворення

Оскільки такої теми в підручнику нема, я вам знайшла презентацію, за якою вам треба скласти конспект(все що бачите на екрані) та його надіслати. В домашньому завданні в кінці в №1 між формулами речовин-стрілочки. Кулестрижневі моделі вам треба замінити формулами. За конспект без домашнього завдання в кінці-8б,з домашнім-до12б

https://youtu.be/WUgslr2_WLg


Працюємо разом!

Все буде УКРАЇНА!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

10,12 травня

Контрольна робота з органічної хімії

За посиланням:https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7640459 виконати контрольну роботу.

Надіслати її фото,переписавши кожне завдання з відповіддю.

Наприклад: 9.Одноатомні спирти:пентанол, етанол,метанол.

11. Записуєте рівняння реакції горіння етанолу, зрівнюєте його, підкреслюєте продукти горіння.

Задачі не переписуєте повністю,а через Дано:  Далі розв'язання. 

Якщо буде проходження тесту без підтвердження розрахунками і відповідями, буде тільки половина тієї оцінки, яку одержите.

 ladinska1960@gmail.com або вайбер 0983746075

Прослідкуйте,будь-ласка, за якістю ваших фото.


Працюємо разом!

Все буде УКРАЇНА!5 травня онлайн-урок

9А-12.00

9Б-13.00

 https://meet.google.com/zyz-dqjc-hpt

3,5 травня

Узагальнення та систематизація знань з курсу органічної хімії.

Виконання тренувальних вправ та розвязування розрахункових задач в органічній хімії

З метою підготовки до контрольної роботи за ІІ семестр з органічної хімії пропоную повторити наступний матеріал, відпрацювати такі вправи та пригадати розрахунки за рівняннями реакцій.

1. Знання молекулярних формул вивчених органічних речовин та класів органічних сполук, до яких вони відносяться:
         Запишіть в один стовпчик молекулярні формули нижче вказаних речовин, у другий навпроти кожної формули їх систематичну (наукову) назву та тривіальну (якщо вивчали), у третій стовпчик також напроти кожної речовини клас , до якого вони відносяться:
Мф речовини               Назва речовини                Клас (вид) сполук
    СН4                                   Метан                          Насичений вуглеводень (алкан)
   С2Н6                                    Етан                            Насичений
вуглеводень (алкан)
                                                        (пригадайте
                                                          аналогічно усі
                                                         алкани- с.143)
    С2Н4                                                 Етен (етилен)            ненасичений вуглеводень (алкен)
    С2Н2                                 Етин (ацетилен)         ненасичений вуглеводень (алкін)
   СН3ОН                              Метанол                      одноатомний спирт
                                         (деревний спирт)
                                               Етанол                        одноатомний спирт
                                          (винний спирт)
                                            Пропантриол                 трьохатомний спирт
                                              (гліцерол)
                                           Етанова кислота          карбонова кислота
                                             (оцтова к-та)               (насичена, одноосновна)
                                         Пальмітинова к-та       вища   карбонова кислота
                                                                                    (насичена, одноосновна)
                                         Стеаринова к-та                вища карбонова кислота
                                                                                    (насичена, одноосновна)

                                          Олеїнова к-та                  вища карбонова кислота
                                                                                    (ненасичена, одноосновна)
                                           Натрій пальміат                  сіль (тверде мило)
                                            Калій стеарат                      сіль (рідке мило)
                                               Глюкоза                       Вуглевод (моносахарид)
                                       (виноградний цукор)
                                               Сахароза                      Вуглевод (дисахарид)
                                       (тростинний або
                                         Буряковий цукор)
                                               Крохмаль                     Вуглевод (полісахарид)
                                               Целюлоза                     Вуглевод (полісахарид)
                                              (Клітковина)
                                           Аміноетанова к-та              Амінокислоти
                                       (амінооцтова або гліцин)
д/з  самостійно закінчить 1-й стовпчик !!!   та повторіть дану інформацію та складіть тест (на три відповідно стовбчика – 1-й п’ять різних формул(цифри), 2-й назви(великі літери), 3-й назва класу(маленькі літери), перемішайте і дайте правильну відповідь.

2.Вміти  за назвою вуглеводню (по суфіксу) визначати характер звязків між атомами Карбону в карбоновому ланцюгу:
   Суфікс                                   Характер звязків
     - ан                                          усі звязки ординарні (С-С)
     - ен                                          один подвійний (С=С), інші ординарні
     - ін (-ин)                                 один потрійний, інші ординарні
Також пригадайте, що один подвійний зв’язок міститься у молекулі олеїнової кислоти) та відповідно у молекулах рідких жирів.
д/з  самостійно та складіть тест на відповідність 1-й стовпчик  п’ять назв різних речовин, які містять різні зв.; 2-1 стовпчик – характер зв., перемішайте, дайте правильну відповідь.

3.Знати характеристичні (функціональні групи), що містяться у таких сполуках:
Спирти                -                   гідроксогрупа   -ОН
    Метанол, етанол     -             одна гр. – ОН
    Гліцерол                    -           три гр. – ОН (багатоатомність)
Карбонові кислоти (усі, які вчили: нижчі та вищі)–одна карбоксильна гр. –СООН
Глюкоза              -                     одна альдегідна гр. -СНО
                                                   пять груп – ОН (багатоатомність)
Сахароза             -                      вісім груп – ОН (багатоатомність)
Амінооцтова       -                      одна  аміногрупа –NН2
                                                     одна карбоксильна гр. –СООН

д/з  складіть тест на відповідність: в одному стовпчику назви (або мол. формули речови)в другому функц. групи (перемішати), дати відповідь

4.Знати якісні реакції на певні з вивчених речовини (реактиви та ознаки):
а) на визначення кратних (подвійних або потрійних) зв’язків:
реактиви:
бромна вода (розчин Вr2 у воді жовтого кольору) + ненасичений = знебарвлення розчину
- водний розчин калій перманганату  КМnО4 рожевого кольору + ненасичений = знебарвлення розчину
б)на багатоатомність (декілька гр –ОН):
реактив блакитний осад купрум (ІІ) гідроксид Cu(OH)(CuSO4  +  NaOH) за норм. температури:
речовина + Cu(OH)= осад розчиняється, утворюється синій розчин
в)на карбоксильну групу, яка у розчині дає Н+:
реактиви:
-         індикатори (лакмус, метилоранж, ун. інд. папірець), які змінюють свій колір відповідно кислому середовищу (д/з повторіть);
-         активні метали (магній, цинк):
розчин кислоти + метал  =  виділення водню
-         натрій карбонат (сіль слабкої кислоти):
розчин кислоти + натрій карбонат  =  виділення вуглекислого газу
г)на мило:
реактиви:
-         сильна кислота (хлоридна):
мило + хлоридна кислота = білий осад 
-         розчин кальцій хлориду:
мило + кальцій хлорид = білий осад 
д) на глюкозу:
реактив блакитний осад купрум (ІІ) гідроксид Cu(OH)(CuSO4  +  NaOH):
глюкоза + Cu(OH)2  без нагрівання = осад розчиняється, утворюється синій розчин потім все це нагрівають = осад стає червоного кольору
е)на крохмаль:
реактив – йодна вода (водний розчин І2 ):
крохмаль + йодна вода = темно-синє забарвлення
є)на білки:
реактиви:
-         нітратна концентрована кислота (ксантопротеїнова реакція):
білок + НNО3  жовте забарвлення
-         блакитний осад купрум (ІІ) гідроксид Cu(OH)(CuSO4  +  NaOH) – біуретова реакція:
-         білок + Cu(OH)2  фіолетове забарвлення
д/з зробіть аналогічно (5 речовин на вибір) тест на відповідність,

5.Знаходження у природі:
Самостійно повторіть знаходження у природі таких речовин:
-         алкани (насичені вуглеводні) - §29
-         карбонові к-ти – с. 186
-         жири (за назвами: тристеарат, трипальміат, триолеат) – с.199
-          вуглеводи (глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза) §36-37 (робили табличку)
-         білки (продукти, які їх містять) -§38
-         прир. орг. речовини – с.225

 д/з зробіть аналогічно (5 речовин на вибір) тест на відповідність

6.Застосування орг. речовин:
Самостійно повторіть застосування речовин, які вказані у першому завданні (зверніть увагу на відмінність речовини у цьому напрямку) – у конспектах, якщо ви їх робили, повинно бути стисло виписано.

д/з зробіть аналогічно (5 речовин на вибір) тест на відповідність (речовина – застосування)
7.Знати, з яких речовин (мономери) утворюються відомі вам полімери:
Виконайте такий тест на відповідність:
      Полімер                                     Мономер
      1.Поліетилен                              А. Глюкоза
      2.Крохмаль                                 Б. Фруктоза
      3.Целюлоза                                 В.Етен
      4.Білки                                         Г.Етин
                                                            Д.Амінокислоти
                                                            Е. Нуклеотиди
8.Характерні фізичні властивості вивчених речовин:
Встановіть речовину за певною особливістю:
а) важка, безбарвна, гігроскопічна рідина;
б) кристалічна, безбарвна, легкоплавка, розчинна у воді, солодка (але менш, ніж цукор) речовина,
в) газ без запаху, у воді не розчиняється, називають болотним газом;
г) летка, з характерним запахом безбарвна рідина, дуже сильна отрута;
д) білий аморфний порошок нерозчинний у холодній воді, у гарячій утворює колоїдний розчин;
е) біла тверда речоаина, розчинна у воді, відноситься до ПАР.
(Метан, етилен, ацетилен, оцтова кислота, гліцерол, метанол, етанол, глюкоза, крохмаль, целюлоза, мило) – у переліку є зайві речовини.

9.Знати характерні реакції:
З метою повторення виконайте завдання:
запишіть у стовпчик такі речовини
метан
етен
етин
гліцерол
етанова к-та
глюкоза
сахароза
крохмаль
аміноетанова кислота

До кожної групи речовин допишіть літеру, під якою зазначена характерна для них властивість:
А) взаємодія з купрум (ІІ) гідроксидом
Б) взаємодія з кислотами
В) реакція заміщення з хлором
Г) реакція приєднання з воднем та бромом
Д) полімеризація
Е) гідроліз
Є) взаємодія з йодною водою
!!! Одна реакція може бути властива різним речовинам.


Відповідно до цих пунктів ви будете виконувати завдання по варіантах,
 це на 7 б;
щоб заробити більше, треба скласти рівняння реакцій та розвязати 2 задачі.

10. Відпрацюйте складання рівнянь реакцій для:
- метану, етану (горіння, заміщення з хлором);
- етену та етину (горіння, приєднання (повне для етину)  водню та галогенів (хлору або брому);
- полімеризація для етену;
- горіння метанолу, етанолу;
- для етанової кислоти (молекулярні та йонні рівняння) з Ме до Н, з основними оксидами, основами, солями слабких кислот (карбонатом);
- реакція фотосинтезу;
- окиснення глюкози (дихання);
- гідроліз сахарози, крохмалю та целюлози.

11.Повторимо розвязування розрахункових задач:
а)за рівнянням реакції:
- у цих розрахунках використовують формули
молярної маси   М=m/γ        та молярного обєму   VVγ;
-         коефіцієнти в рівняннях – це молі речовин (реагентів та продуктів);
-         перша дія – переведення у молі маси або обєму даної за умовою речовини (використовуємо вищевказані формули);
-         друга дія – знаходження за рівнянням кількості речовини (моль), яка зазначена у питанні;
-         третя дія -  переведення кількості речовини у масу або обєм (використовуємо вищевказані формули).

Приклад
Яка маса натрій карбонату прореагувала з етановою кислотою, якщо виділилося 1,4 л. вуглекислого газу (н.у.)?
1)    відому речовину вуглекислий газ переводимо у молі:
γ(СО2)= 1,4 л : 22, л/моль = 0,0625 моль
2)    за рівнянням визначаємо молі натрій карбонату:

NaCO + 2 CH3COOH  =   2 CH3COONa  +  H2O  +  CO

( γ(СО2) : γ(Na2 CO3) = 1  :  1 ) →  0,0625 / х  1 /1

Х= γ(Na2 CO3)=0,0625 моль

3)    переводимо молі солі  у масу:
М(Na2 CO3) = 232 + 12 + 163 = 106 г/моль
m(NaCO3) = 106 г/моль  0,0625 моль =6,625 г.

*** Для високого рівня  замість маси речовини, може даватися маса розчину і масова частка розчиненої речовини, тому перша дія - знаходження маси речовини у розчині, яка реагує (такі задачі ми розв'язували).


б) за законом обємних співвідношень (див.§26):
!!! - об’єми газів у рівняння – це їх коефіцієнти


Приклад
Який об’єм кисню необхідний для повного згорання 3л. етину під час ацетиленового зварювання?

Складаємо рівняння:

С2Н + 5 О2  =   4 CО2  + H2O 

V(С2Н2)V(О2) = 2 : 5
    3  /  х  = 2 / 5
х = 3  5 /2 = 7,5
V(О2) = 7,5 л.


26,28 квітня

 Тема уроку:Значення природних та синтетичних органічних сполук. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів                                                                                                                                                      1. Опрацюйте параграф 39, з нього коротко випишіть характеристики природних та синтетичних органічних сполук( 21 кружечок) с.225-227 

2.Напишіть ще, які є стійкі органічні забруднювачі довкілля і чому? с.228-229

3. Виконайте один із навчальних проєктів:

-Екотрофологія-наука про екологічно безпечне харчування

-Дослідження хімічного складу їжі

-Хімічний склад жувальних гумок

-Джерела органічного забруднення громади(мікрорайону)

Надсилати або на вайбер або на електронну адресу                                                                                                                                                             

19,21 квітня

Тема уроків:Нітрогеновмісні органічні речовини. Поняття про амінокислоти. Білки як біологічні полімери.Денатурація білка. Біологічна роль амінокислот та білків

1. Перегляньте навчальне відео: https://youtu.be/ZzQRlKKUZKU 

2. Якщо вам легше працювати з підручником, опрацюйте параграф 38.

Згадайте, ми з вами вчили чотири елементи-органогени: Карбон, Гідроген, Оксиген та Нітроген. Так от, амінокислоти та білки, на відміну від раніше вивчених класів, містять ще й Нітроген.

Зверніть увагу!  У амінокислот наявні дві характеристичні(функціональні) групи: аміногрупа та карбоксильна група, між якими при синтезі білків при відщепленні води утворюється пептидний зв'язок.

Запам'ятайте, що існують первинна, вторинна, третинна і четвертинна структури білків.

Руйнування просторової структури білка зі збереженням первинної структури називається денатурацією

Чекатиму відповідь на питання: чому небезпечним для людини є підвищення температури вище 40 градусів? 

Також перевірте себе за питаннями на с.223-224


12,14 квітня

Тема уроків: Узагальнення та систематизація знань з теми''Оксигеновмісні органічні сполуки: спирти,карбонові кислоти, жири. Вуглеводи''

Шановні випускники-дев'ятикласники! Як підсумок Вашої дистанційної роботи з вивчених тем, вам треба виконати два тести за посиланнями нижче до 18 квітня 21.00   

Велике прохання підписуватися своїми власними прізвищами 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8326103                 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8372700 

              

5,7 квітня

Тема уроків:

Вуглеводи (глюкоза, сахароза, крохмаль,целюлоза):молекулярні формули,фізичні властивості, поширення і утворення в природі, застосування, біологічна роль. Полімерна будова крохмалю й целюлози. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль

1. Перегляньте навчальне відео https://youtu.be/7BLUdt1qD-o

2. Кому краще працювати з підручником, опрацюйте параграфи 36-37, перевірте себе за завданнями після параграфів

Запам'ятайте! Ми вивчали синтетичну високомолекулярну сполуку-полімер поліетилен, одержану в результаті реакції полімеризації, а зараз вивчаємо природні полімери(біополімери) крохмаль і целюлозу. А ще крохмаль і целюлоза є ізомерами.

Пригадайте,що таке ізомери?

Працюємо разом!

Все буде УКРАЇНА!


29,31 березня 

Тема уроку: Практична робота 4

Властивості етанової кислоти

Перегляньте демонстраційну практичну роботу, зверніть увагу в її другій частині на розв'язування розрахункових задач

https://youtu.be/GxnhQXbQLKA 

Тема уроку :Вищі карбонові кислоти. Мило. Жири, їх склад, властивості та біологічна роль

Опрацюйте параграфи 34-35, себе перевірте за контрольними питаннями с.194, 201.

Запам'ятайте! 

1.Вищі карбонові кислоти містять у молекулах від12 до 22 атомів Карбону, можуть бути насиченими та ненасиченими

2.Мило-це сіль вищих карбонових кислот та лужних елементів, добре розчинна у воді та виявляє мийну дію

3.Жири утворюються із залишків молекул багатоатомного спирту гліцеролу та вищих карбонових кислот. Можуть бути рідкі(у молекулах містять залишки молекул ненасичених кислот: олеїнової, лінолевої) та тверді(залишки насичених кислот стеаринової чи пальмітинової)


22,24 березня

Теми уроків: Спирти. Карбонові кислоти

Якщо ми раніше впізнавали Вуглеводні за загальними формулами, то Оксигеновмісні сполуки ми будемо визначати за характеристичними(функціональними) групами.

Отже,перегляньте ці навчальні відео

 https://youtu.be/PlFV-8ZEJh0

 https://youtu.be/xypBv19pV9M

Також,для розуміння та закріплення матеріалу, прочитайте параграфи 30-33. Вправи після параграфів допоможуть Вам проконтролювати себе. Якщо потрібна моя допомога,телефонуйте на номер (098)-37-460-75 або пишіть на Вайбер. 

Дуже розраховую на Ваше сумління
03 лютого 2022 року

Тема уроку: Розрахункові задачі

Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями

Перегляньте навчальне відео за посиланням:

https://youtu.be/3gZx-m5baFU

1.З нього виписати 3 задачі(умова+розв'язання+відповідь)

2.Розв'язати всі задачі в кінці відео

3.Опрацювати параграф 26, вивчити закон Гей-Люссака і записати його в зошит

Роботи не надсилати, зошити будуть зібрані в перший день виходу на навчання
Код доступу на онлайн-урок той самий(нижче на блозі) 

01 лютого 2022 року

Тема уроку: Горіння вуглеводнів

1.Перегляньте навчальне відео за посиланням:

https://youtu.be/fGek8MRyA-s

2.Складіть за ним конспект або випишіть рівняння горіння вуглеводнів зі с.149 та с.157

3.Виконайте завдання після відео, перевірте себе за відповідями в кінці відео


27 січня 2022 року

Тема уроку: Етен і етин- ненасичені вуглеводні

https://youtu.be/8oIwkXDlIBI

Хімічні властивості етену та етину

https://youtu.be/OmR1zj1hxYw

 Код доступу на урок о 12.00 (9А), о 13.00 (9Б) upb-tcyq-wen    в meet. google.18 листопада 

Тема уроку: Узагальнення та систематизація знань з теми" Розчини"

1.Виконайте тести з обов'язковим записом завдання і правильної відповіді до робочого зошита після запису дати і теми уроку.

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2648168

Бажаю успіху! 


16 листопада

Онлайн-урок за посиланням:

meet.google.com/hdt-ebff-bjg

Відео сьогоднішнього уроку

https://youtu.be/0Y4iTwrCxRA11 листопада 2021 року

Тема уроку: Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій

1.Опрацювати параграф 13,накреслити таблицю на с.79.

2.Скласти рівняння реакцій до трьох дослідів на с.81(заголовок досліду, повне молекулярне, повне йонно-молекулярне та скорочене йонно-молекулярне рівняння)

3.Перегляньте навчальне відео і з 4.25 хвилини запишіть рівняння реакцій в робочий зошит

https://youtu.be/4ae2jRRDaDs

4.Виконайте тести до 15.11 15.00

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8838241


09 листопада 2021 року 

Онлайн-урок за посиланням:

meet.google.com/hdt-ebff-bjg


04 листопада 2021 року

Відео з онлайн-уроку за 02.11

https://youtu.be/Wzn5X2_k4tU

Тема уроку: Реакції обміну між розчинами електролітів,умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій

1.Повторіть параграф 12, згадайте,що є молекулярне рівняння, повне йонно-молекулярне рівняння та скорочене йонно-молекулярне рівняння.

2.Пам'ятайте,що реагують не речовини-електроліти, а зв'язуються їх ЙОНИ з утворенням слабкого електроліту або неелектроліту:

-осаду;

-газу;

-води як малодисоційованої речовини

3.Виконайте вправи №148(а-є),№149(а,б).Учням,які хочуть вищу оцінку додатково№152,153,156.

Завдання відправити на електронну адресу:

 ladinska1960@gmail.com до наступного уроку
28 жовтня 2021року
Теми навчальних проєктів
1.Дослідження рН грунтів своєї місцевості
2.Дослідження впливу кислотності й лужності грунтів на розвиток рослин
3.Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі
4. Дослідження природних об'єктів в якості кислотно-основних індикаторів
5.Дослідження рН середовища мінеральних вод України

12 жовтня 2021 року
Тема уроку:
Електролітична дисоціація кислот,основ, солей у водних розчинах. Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену
1.Опрацювати параграф 9.
2.Переглянути навчальне відео:https://youtu.be/Xb_js5aoKno
3.Виконати вправи №102-112 с.54-55 (це дуже гарне тренування написання йонних рівнянь протягом канікул)
Бажаю успіху!

26 жовтня 2021 року
Тема уроку: Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти
1.Опрацювати параграф10.
2.Накреслити і запам'ятати схему 5 с.56,виписати та вивчити правило с.57
3. Виконати вправи №122-125 с.59
4.Підготувати текст навчального проєкту( 1 рукописна сторінка формату А4) на тему:
Електроліти в сучасних акумуляторах
Увага!  28 жовтня в четвер запрошую Вас на онлайн-уроки
9А-12.00                      9Б-13.00
 https://meet.google.com/yqy-tgcw-buq
4.Виконати вправу1 с.238,використовуючи підказку з наданої нижче таблиці

 


Немає коментарів:

Дописати коментар